Mečja leska

Corylus colurna L.
Turkish hazel.
Mečja leska je listopadna vrsta čiji areal obuhvata jugoistočnu Evropu i jugozapadnu Aziju. Naseljava područje Balkana, severnu Tursku i severni Iran. Stablo ove listopadne vrste iz familije Betulaceae doseže visinu do 25, ređe 30m, a kora je vrlo atraktivna, u sivim nijansama, uzdužno ispucala i ljuspa se. Prečnik stabla može biti i preko 1,5m. Muški cvetovi su u resama , dok su ženski cvetovi prilično neugledni. Plodovi, lešnici, se javljaju u grupama od 3 do 8. Okruglasti su, delimično spljošteni, sa debelom, čvrstom ljuskom (perikarpom). Naziv roda vodi poreklo od grčkog korylos (kaciga), što se odnosi na čvrstu ljusku ploda. Jezgro je relativno sitno, do 2 cm, jestivo i ukusno. Plod je obavijen žlezdasto dlakavim, mekim, omotačem koji je dva do tri puta veći od ploda sa izraženim nepravilnim končastim nastavcima. Može doživeti i 200 godina, a u Srbiji se često javlja u mešovitim šumama, u klisurama i kanjonima.
Plodovi mečije leske

Vrsta je cenjena u hortikulturi kao ukrasna, a često se sadi u drvoredima. Može se koristiti kao osnova za kalemljene domaće leske i kvalitetno drvo za ogrev. Drvo mečje leske se može koristiti i u industriji nameštaja, a od jezgra ploda se dobija ulje.

U Srbiji je zaštićena vrsta.

Turkish hazel is a deciduous tree whose range includes southeastern Europe and southwestern Asia. It inhabits the Balkans, northern Turkey, and northern Iran. The fruits, hazelnuts, appear in groups of 3 to 8. They are round, partially flattened, and have a thick, firm shell (pericarp). The name of the species comes from the Greek korylos (helmet), referring to the firm shell of the fruit. The seed is relatively small, up to 2 cm, edible and tasty. The species is valued in horticulture as an ornamental plant and is often planted in tree lines. It can be used as a rootstock for grafted hazelnuts and high-quality firewood. The wood of the Turkish hazel can also be used in the furniture industry, and oil is extracted from the kernel of the fruit.
In Serbia it is a protected species.