Biblioteka

Biblioteka Instituta za botaniku i Botaničke bašte “Jevremovac” jedna je od najstarijih i najbogatijih botaničkih biblioteka u regionu jugoistočne Evrope. Formiranje biblioteke započeto je daleke 1853. godine na Liceju beogradskom.

Bibliotečki fond sadrži preko 7000 knjiga, skoro 300 naučnih i stručnih časopisa i preko 6000 separata iz oblasti botanike. U fondu periodike nalaze se vodeći svetski botanički časopisi, nabavljani u kontinuitetu dugi niz godina, kao što su referentni nemački časopis Flora iz Regenzburga, koji se nalazi u fondu Biblioteke od prvog broja iz 1818. godine. Pored izuzetno vredne zbirke naučne periodike, u Biblioteci se nalazi i vredan knjižni fond. Među knjigama koje čuvaju sabrana znanja svoga vremena ima pravih blaga, ekskluzivnih, raritetnih i antiknih izdanja muzejske vrednosti.

Najstarije knjige sežu u XVI i XVII vek. Čuveno enciklopedijsko delo antičkog sveta, Plinii Secundi Naturalis historiae, Istorija sveta Plinija Mlađeg, iz I veka, nalazi se u našoj biblioteci u starofrancuskom prevodu L`Histoire du Monde de Pline Second, objavljenom 1562. godine u Lionu. Luksuzno je opremljen, u kožnom povezu sa zlatotiskanim naslovom i ornamentima. Istorija retkih biljaka Clusii Rariorum Plantarum Historia, čuvenog holandskog humaniste i lekara, jednog od vodećih botaničara XVI stoleća, Carolusa Clusiusa, objavljena u Antverpenu 1601. godine, takođe se nalazi u fondu Biblioteke.

Krunski dragulj biblioteke je Flora Graeca Sibthorpiana, veličanstvena edicija u 10 tomova o samoniklim biljkama Grčke, Male Azije i Levanta, životno delo Džona Sibtorpa. To je luksuzno i raritetno izdanje sa skoro 1000 ilustracija biljaka u prirodnoj veličini, koje su u osnovi litografije ručno bojene tehnikom akvarela, a na osnovu originalnih crteža čuvenog botaničkog slikara Ferdinanda Bauera.

Pročitajte: