Hrast lužnjak

Quercus robur L.
Pedunculate oak; Common oak; English oak; Brown oak.
Hrast lužnjak je listopadno drvo iz roda hrastova koji broji preko 500 vrsta. Široko je rasprostranjen u evroaziji, a gaji se i u Severnoj Americi i Australiji. Vrsta je poznata po dugovečnosti, a primerci ove vrste dosežu starost i preko 1000 god. Stablo može da dostigne visinu 30 - 40 m. Trenutno najstarije stablo u Botaničkoj bašti je upravo primerak hrasta lužnjaka, koji se na ovom mestu nalazio i pre nego što je Bašta formirana 1889. godine, a procenjena starost mu je preko 150 godina.
Stablo hrasta lužnjaka

Raste na plodnom, vlažnom zemljištu i toleriše periodično plavljenje i visok nivo podzemnih voda. Može se razvijati i na zaslanjenim zemljištima, pa je prisutan i na kontinentalnim slatinama. Značajan je edifikator šumskih fitocenoza, a nizijske šume lužnjaka smatraju se izuzetno ugroženim zbog meliorativnih radova, promene vodnog režima i uništavanja njegovih staništa. Korenov sistem mu je dobro razvijen, a centralni koren doseže dubinu i od nekoliko metara. Heliofilna je vrsta, tj. uspeva na osunčanim pozicijama, a usled oblika listova, formira svetle šume sa znatnom količinom svestlosti u nižim spratovima, što omogućava razvoj većem broju biljnih vrsta ispod njegovih krošnji.

Plod je žir koji po obliku i veličini može biti prilično varijabilan, a kupula (kapica) pokriva 1/3 do 1/2 žira. Žir visi na peteljci dugoj do 3 cm, a sazreva u septembru i oktobru. Za rasejavanje hrastova su izuzetno značajne različite vrste sisara, kao i ptica.

Od davnina su hrastovi imali posebno značajnu ulogu u razvoju civilizacije u Evropi što se posebno odražavalo kroz obezbeđivanje drveta za ogrev i građevinarstvo, žira za ishranu stoke i kore bogate taninima koja je korišćena za štavljenje kože. Drvo hrastova je otporno na vlagu, pa je vekovima korišćeno za izradu buradi za skladištenje vina i drugih alkoholnih pića, ali i kao najznačajnije drvo za građenje jedrenjaka.

Hrastovi se simbolično povezuju sa vrhovnim bogovima, gromovnicima, pa se tako i u slovenskoj mitologiji zaštitinikom hrasta smatrao vrhovni bog Perun. Za hrastove se vezuje veliki broj narodnih predanja, verovanja i legendi.

English oak is a deciduous tree of the oak genus, which includes over 500 species. It is widespread in Eurasia, but is also grown in North America and Australia. The species is known for its longevity, and specimens of this species reach an age of over 1000 years. Currently, the oldest tree in the Botanical Garden is a specimen of a pedunculate oak that has been at this site even before the Garden was established in 1889 and is estimated to be over 150 years old. It grows in fertile, moist soil and can tolerate periodic flooding and high groundwater levels. Since ancient times, oaks have played a particularly important role in the development of civilization in Europe, as evidenced mainly by the provision of wood for firewood and building materials, the construction of sailing ships, but also for the production of barrels for storing wine.