Smernice za dekoraciju četinara 2022.

 • Imati u vidu adekvatnu garderobu prilikom dekoracije zbog smole koja može trajno uništiti odeću.
 • Koristiti zaštitne rukavice.
 • Ukrasi NE SMEJU biti od stakla.
 • Ukrasi MOGU biti od reciklabilnog materijala (dobro impregniran i zaštićen kako se ne bi raspao usled kiše i snega) i laganog materijala (stiropor ili slično).
 • Preporučljivo je koristiti vezice za ukrase od plastike u crnoj boji u cilju što jednostavnijeg postavljanja ukrasa. Dužina vezica bi trebalo biti proporcionalna veličini ukrasa kao i veličini samih četina, kako ne bi došlo do oštećenja četinara prilikom postavke i prilikom skidanja ukrasa.
 • Na vrhove odabranih četinara NIJE DOZVOLJENO navlačiti ukras, već i u tom slučaju koristiti vezice za pričvršćivanje kako ne bi došlo do trajnog oštećenja vrha.
 • Pored ukrasa, dozvoljeno je korišćenje ukrasnih girlandi.
 • Od rasvete ISKLJUČIVO koristiti solarnu rasvetu. Dekorativnu rasvetu za spoljašnji prostor sa regularnom utičnicom je moguće koristiti samo za kićenje pančićeve omorike na glavnom ulazu u Baštu.
 • Dozvoljeno je postavljanje dodatne dekoracije uz samo stablo četinara bez ikakvog bušenja, ankerisanja…
 • NIJE DOZVOLJENA upotreba ukrasa na bazi voska kao ni otvorenog plamena.

Predlozi i sugestije:

 • Poželjno je koristiti 2-3 boje ukrasa po četinaru BEZ ISTICANJA brenda (logoa) firme.
 • Pored odabrenog četinara postaviti info tablu firme koja je dekorisala četinar. Maksimalne dimenzije table su A3 formata.

 

Pročitajte: