Day: March 3, 2022

Biblioteka

Biblioteka Instituta za botaniku i Botaničke bašte “Jevremovac” jedna je od najstarijih i najbogatijih botaničkih biblioteka u regionu jugoistočne Evrope. Formiranje biblioteke započeto je daleke 1853. godine na Liceju beogradskom. Bibliotečki fond sadrži preko 7000 knjiga, skoro 300 naučnih i stručnih časopisa i preko 6000 separata iz oblasti botanike. U fondu periodike nalaze se vodeći …

Biblioteka Read More »

Herbarijum

Herbarijum Univerziteta u Beogradu, smešten u Institutu za botaniku i botaničkoj bašti ”Jevremovac”, Biološkog fakulteta, jedna je od najznačajnijih i najbogatijih kolekcija u regionu Jugoistočne Evrope, i kao takva uključena je u Index Herbariorum, medjunarodni direktorijum registrovanih herbarijuma u svetu, pod oznakom BEOU. Osnivanje Herbarijuma vezano je za ime Josifa Pančića, koji je 1860. godine …

Herbarijum Read More »