November 11, 2021

Istorijat

Na predlog Josifa Pančića, odlukom Ministarstva prosvete i crkvenih poslova Kneževine Srbije, osnovana je 1874. godine Botanička bašta u Beogradu. Pre osnivanja institucije, Pančić je gajio malu kolekciju biljaka u dvorištu Liceja beogradskog, za potrebe nastave na Velikoj školi gde je predavao botaniku u okviru jestastvene istorije. Za potrebe Botaničke bašte dodeljen je plac na

Istorijat Read More »