Konzervacija herbarijumskih primeraka u zbirci Herbarium Pancicianum (BEOU-Pančić)

U herbarijumu Instituta za botaniku Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, obiman projekat konzervacije herbarijumske zbirke Josifa Pančića koji traje od 2018. godine, u završnoj je fazi.