Botanička bašta "Jevremovac" je jedinica Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Osnovana je 1874. odlukom Ministarstva prosvete Kraljevine Srbije, na predlog Josifa Pančića, koji je bio i njen prvi upravnik. Godine 1889. godine kralj Milan Obrenović poklonio je imanje (koje je nasledio od svog dede Jevrema) Velikoj školi u Beogradu za Botaničku baštu, ali pod uslovom da se zove "Jevremovac". Na tom mestu i pod tim imenom nalazi se i danas.
      Botanička bašta se prostire na površini od oko 5 hektara, gde se na otvorenom prostoru nalazi preko 350 vrsta drveća i žbunja, domaćih, evropskih i egzotičnih biljaka, a ukupan biljni fond danas čini preko 1500 drveta, žbunja i zeljastih biljaka. Botanička bašta obuhvata pored otvorenih površina, Staklenu baštu i prostorije Instituta za botaniku (upravna zgrada, herbar, biblioteka, slušaonica, laboratorije).
 

Događaji, najave...

kontakt: 064/823-79-03

Informacije...

by vukaddin

Radno vreme Botaničke bašte od 1.aprila do 1.oktobra svaki dan, od 9 - 19 časova.

 

OBAVEŠTENJE

DANA 05.06.2018., UTORAK BAŠTA NEĆE BITI OTVORENA ZA POSETIOCE!

 

Fotografisanje mladenaca u Botaničkoj bašti se zakazuje 7 dana unapred na telefon 064/ 823-79-19
u periodu od 9 - 17 časova svaki dan.

 

Sat za našu planetu 2014