Botanička bašta „Jevremovac“ , učionica pod otvorenim nebom, je sastavni deo Instituta za botaniku Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji je jedan od najvećih i najstarijih fakulteta prirodnih nauka u jugoistočnoj Evropi. U Institutu za botaniku i Botaničkoj bašti se nastavna i naučna delatnost ostvaruje radom: Katedre za ekologiju i geografiju biljaka; Katedre za algologiju, mikologiju i lihenologiju; Katedre za morfologiju i sistematiku biljaka; Katedre za mikrobiologiju i Katedre za fiziologiju biljaka.

 

U Botaničkoj bašti "Jevremovac" izvodi se i nekoliko posebnih programa zaštite ugroženih biljaka. Njima je obuhvaćeno oko 20% od 330 medjunarodno značajnih, tj.171 iščezle ili krajnje ugrožene biljne vrste Srbije. Neke od  tih biljaka se u Botaničkoj bašti uspešno gaje, formirane su banke njihovih semena, što omogućava njihovo vraćanje na prirodna staništa sa kojih su nestale ili na kojima se njihova brojnost smanjila do kritične granice. Pojedine biljke, koje se teže uzgajaju u uslovima Botaničke bašte, uključene su u poseban program razmnožavanja metodom kulture tkiva. Ovim savremenim metodom se iz samo jedne individue, u laboratorijskim uslovima, može razmnožiti na stotine novih jedinki koje se nakon toga mogu vratiti na prirodna staništa. Kao prostorna celina izuzetnih prirodnih i kulturno-istorijskih vrednosti, Botanička bašta "Jevremovac" je 1995. godine proglašena za Spomenik prirode od velikog značaja, 2007. godine proglašena je i Spomenikom kulture. Time je ukupan prostor Botaničke bašte stavljen pod poseban režim zaštite i ustanovljena je posebna obaveza društva da se stara o njenom razvoju i zaštiti.

 

            Botanička bašta “Jevremovac“ prostire se na površini od 4,82 ha. Prema geološkoj karti Srbije područje Botaničke bašte je na lesu. Sa obzirom na svoj geografski položaj i ekološke karakteristike, odlikuje se izmenjenom mikroklimom.

 

            Razlika u temperaturi vazduha između bašte i okolnih ulica iznosi za vreme letnjeg perioda i do 10 stepeni. Nasuprot, u zimskom periodu, bašta u celini, posebno njen donji deo i područje oko staklenika je izloženo jačim mrazevima.

       

            Otvoreni prostor Botaničke bašte "Jevremovac" sadrži biljni fond od preko 1500 vrsta grupisanih u geografske i ekološke celine. Preko 1500 zeljastih biljaka i 350 vrsta drveća i žbunova, čine ovaj prostor plućima centra grada. Biljni fond je grupisan u geografske i ekološke celine tako da posetioci Botaničke bašte imaju jedinstvenu mogućnost da se na malom prostoru upoznaju sa čudesnim svetom biljaka, otkrivajući tajne njihove klasifikacije, morfologije, rasprostranjenja, kao i načina prilagođavanja na život u najrazličitijim uslovima spoljašnje sredine.

Značaj