Универзитет у Београду - Биолошки факултет
Институт за ботанику и Ботаничка башта „Јевремовац“

Значај

Ботаничка башта „Јевремовац“, учионица под отвореним небом, је саставни део Института за ботанику Биолошког факултета Универзитета у Београду, који је један од највећих и најстаријих факултета природних наука у југоисточној Европи. У Институту за ботанику и Ботаничкој башти се наставна и научна делатност остварује радом: Катедре за екологију и географију биљака; Катедре за алгологију, микологију и лихенологију; Катедре за морфологију и систематику биљака; Катедре за микробиологију и Катедре за физиологију биљака.

Отворени простор Ботаничке баште "Јевремовац" садржи биљни фонд који обухвата више од 2000 различитих врста. На отвореном простору Ботаничке баште налази се око 300 врста дрвећа и жбунова и око 800 зелјастих врста домаћих, европских и егзотичних предела, док се број тропских, субтропских и пустињских билјака које се гаје у стакленој башти процењује на више од 1000 врста. Биљни фонд је груписан у географске и еколошке целине тако да посетиоци Ботаничке баште имају јединствену могућност да се на малом простору упознају са чудесним светом биљака, откривајући тајне њихове класификације, морфологије, распрострањења, као и начина прилагођавања на живот у најразличитијим условима спољашње средине.

Као прва и до сада једина Ботаничка башта у Србији, због својих изразитих природних вредности и карактеристика, подручје Баште заштићено је Уредбом о заштити Споменика природе Ботаничка башта „Јевремовацˮ („Службени гласник РС“, бр. 23/95) као природно добро - споменик природе од великог значаја - ИИ категорије. Са својим значајним научним, културно историјским и архитектонским вредностима „Јевремовац“ представља јединствен систем споменичког комплекса и као такав заштићен је и као Споменик културе Одлуком о утврђивању Ботаничке баште „Јевремовацˮ у Београду за Споменик културе („Сл. гласник РС“, бр. 30/07). Тиме је укупан простор Ботаничке баште стављен под посебан режим заштите и установљена је посебна обавеза друштва да се стара о њеном развоју и заштити.

У склопу овог Споменика природе и културе, налазе се и вредне целине Биолошког факултета Универзитета у Београду: Хербаријум (са издвојеном колекцијом биљака које је сакупио Јосиф Панчић - Herbarium Pancicanum) и Библиотека Института за Ботанику и Ботаничке баште „Јевремовацˮ.

У Ботаничкој башти "Јевремовац" изводи се више посебних програма заштите угрожених биљака. Неке од тих биљака се у Ботаничкој башти успешно гаје, формиране су банке њихових семена, што омогућава њихово потенцијално враћање на природна станишта са којих су нестале или на којима се њихова бројност смањила до критичне границе. Поједине биљке, које се теже узгајају у условима Ботаничке баште, укључене су у посебан програм размножавања методом културе ткива. Овим савременим методом се из само једне индивидуе, у лабораторијским условима, може размножити на стотине нових јединки које се након тога могу вратити на природна станишта.