Ревитализација биљног фонда Ботаничке баште "Јевремовац"20210311_100043.jpg

Дана 11.марта текуће годинe,уз подршку Министарства заштите животне средине,у Ботаничкој башти је настављена реализација плана и програма којим се постојећи биљни фонд ревитализује и обогаћује.Посађене су 24 нове врсте пре свега аутохтоне флоре Србије. Садњу је својим присуством поред декана Биолошког факултета Универзитета у Београду,проф.др Жељка Томановића, и управника Инстута за ботанику и Ботаничке баште "Јевремовац", проф. др Милана Вељића, употпунило и присуство мастер еколога Саре Павков,посебне саветнице министарке за заштиту животне средине. Захваљујемо на великој помоћи у техничкој подршци,и садњи запосленима из ЈКП "Зеленило Београд".