Velika staklena bašta, podignuta u viktorijanskom stilu, sa centralnom kupolom i dva krila, pokriva oko 550 kvm površine i pod svojim svodom čuva preko 1000 različitih tropskih, subtropskih i mediteranskih vrsta zeljastih i drvenastih biljaka, grupisanih geografski, po kontinentima i ekološki. U južnom krilu i pod centralnom kupolom raste raskošan i bujan, biljni svet tropskih kišnih šuma u okviru izložbene postavke Tropi u Beogradu i raznoliki svet vodenih biljaka u okviru postavke Vodene bašte.

 

            Bogata kolekcija sukulentnih biljaka, svet pustinja, peska, kamena i sunca, neismerne lepote i čudesnih metamorfoza raste u severnom krilu staklene bašte.

Staklena bašta