Univerzitet u Beogradu - Biološki fakultet
Institut za botaniku i Botanička bašta „Jevremovac“

Reklamiranja

Pravna i fizička lica koja fotografišu prirodne i kulturne vrednosti, kao i venčanja plaćaju po svakom započetom satu po definisanoj ceni.
Zbog specifičnog ambijenta koji uključuje japanski vrt, staklenik sa biljkama iz egzotičnih delova sveta ali i otvoreni prostor sa drvećem različitih krošnji, boja i tekstura , Botanička bašta „Jevremovac“ predstavlja idealno mesto za fotografisanje i snimanje različitih setova.