Univerzitet u Beogradu - Biološki fakultet
Institut za botaniku i Botanička bašta „Jevremovac“

Prodaja

U Botaničkoj bašti "Jevremovac" moguće je kupiti pojedine udžbenike Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, suvenire vezane za samu Baštu ali i sadnice različitih biljaka.
Prodajni program Bašte koji sadrži štampani i reklamni materijal nalazi se na
biletarnici Bašte.