Едукативне вредности


Са више од 2000 различитих биљних врста из читавог света које су распоређене у посебне еколошке и географске целине, ова институција представља својеврсни «Музеј живих биљака под отвореним небом». Башта обухвата поред отворених површина, стаклену башту, хербар, библиотеку, катедре, лабораторије и административне просторије Института за ботанику. Посебно значајна улога Ботаничке баште је у очувању животне средине, како кроз образовање, тако и активно, путем различитих програма еx-ситу заштите ретких и угрожених биљака. У ове програме укључено је око 20% од укупно 330 међународно значајних и крајње угрожених биљака Србије, укључујући и ишчезле врсте са простора Србије. Сваке године кроз башту прође огроман број заинтересованих група посетилаца и уз занимљиву причу стручних водича упознају башту на веома специфичан начин. Групе углавном чине деца из вртића, ученици и студенти али удружења љубитеља природе из целе Србије. Такође, сваке прве суботе у месецу постоји организован обилазак баште за грађане . Поред обиласка и упознавања, у башти се често одржавају и различити састанци различитих удружења, предавања , обележавају се датуми из „зеленог календара“, организују се радионице за децу...