Значај


У образложењу значаја подизања Ботаничке баште Панчић је 1881. године написао следеће: "... Ботаничка башта има према захтевима данашњег времена две задаће да изврши: с једне стране да на малом простору састави флоре оне земље, чија се омладина има ту ботаници да учи, а с друге стране да прибере све оне ексотне биљке, које су потребне, да у башти буде углавном представљена вегетација целог света ...". Ботаничка башта "Јевремовац" садржи биљни фонд који обухвата више од 2300 различитих врста, груписан у географске и еколошке целине тако да посетиоци Ботаничке баште имају јединствену могућност да на малом простору виде чудесан свет биљака, откривајући тајне њихове класификације, морфологије, распрострањења, као и начина прилагођавања на живот у најразличитијим условима спољашње средине. Као прва и до сада једина Ботаничка башта у Србији, као просторна целина изузетних природних вредности, флористичког богатства и разноврсности, Уредбом владе Републике Србије, Башта је 1995. Године проглашена за Споменик природе и тиме стављена под посебан режим заштите. Захваљујући богатом културном и историјском наследју, од 2007. Године Башта је проглашена и Спомеником културе града Београда. Ботаничка башта "Јевремовац" је и учионица под отвореним небом, саставни део Института за ботанику Биолошког факултета, који је један од највећих и најстаријих факултета природних наука у југоисточној Европи.