Институт за Ботанику


Институт за ботанику је део Биолошког факултета Универзитета у Београду, који је један од највећих и најстаријих факултета природних наука у југоисточној Европи. У Институту за ботанику и Ботаничкој башти се наставна и научна делатност остварује радом: Катедре за екологију и географију биљака; Катедре за алгологију, микологију и лихенологију; Катедре за морфологију и систематику биљака; Катедре за микробиологију и Катедре за физиологију биљака.