Univerzitet u Beogradu - Biološki fakultet
Institut za botaniku i Botanička bašta „Jevremovac“

Najam prostora

Pravna i fizička lica mogu vršiti najam prostora posebno uređenih i pogodnih delova Bašte po definisanim kriterijumima i cenovniku.
Zbog specifičnog ambijenta koji uključuje japanski vrt, staklenik sa biljkama iz egzotičnih delova sveta ali i otvoreni prostor sa drvećem različitih krošnji, boja i tekstura , Botanička bašta „Jevremovac“ predstavlja idealno mesto za organizovanje različitih tipova događaja. Prostor ispred staklenika je posebno atraktivan mada i drugi delovi Bašte imaju mnogo potencijala.