Univerzitet u Beogradu - Biološki fakultet
Institut za botaniku i Botanička bašta „Jevremovac“

Staklenik


Sat
Radno vreme
Svim danima
09:00 - 16:00
Autobus
Kako doći?
Mapa
Šta obići?
dešavanja
26
dec

''Dokumentovanje, proučavanje, očuvanje, predstavljanje i korišćenje zbirke Herbarium Pancicianum''

U Botaničkoj bašti "Jevremovac" se nalazi Herbarijum Univerziteta u Beogradu (BEOU), koji u okviru zbirke Herbarium Pancicianum čuva rezultat botaničkih aktivnosti Josifa Pančić, koja su trajala više od pola veka. Zbirka danas sadrži preko 15.400 herbarskih listova, a najveći deo zbirke se odnosi na floru Srbije.
Herbarium Pancicianum je najveća naučna, ali i kulturno-istorijska zaostavština Josifa Pančića. Svaki herbarski primerak, kao tačka u vremenu i prostoru za neku vrstu, sadrži kompleksne podatke fundamentalnog značaja, pa zbirka predstavlja i svojevrstan dokaz o promenama u vaskularnoj flori u poslednjih 150 godina i ukazuje na promene rasprostranjenja danas ugroženih, retkih i ranjivih vrsta.
Proces čuvanja biljnog mateijala u herbarijumskim zbirkama je započeo pre više stotina godina, pa se menjao i tip papira i način fiksiranja primeraka. Nekada je papir bio lošeg kvaliteta i vremenom bi se raspao, što bi izazvalo i oštećenje biljnog materijala koji je bio u njemu. Danas se za konzervaciju herbarskog materijala preporučuje pH neutralni papir, koji obezbeđuje efikasnije čuvanje herbarskih primeraka. Takođe, danas se preporučuje pH neutralni lepak, rastvorljiv u vodi, koji minimalizuje oštećivanje biljaka. Zbog toga bi stare primerke, kao što su oni u Pančićevoj kolekciji, trebalo konzervirati modernim metodama.
Ministarstvo kulture i informisanja je 2018. godine podržalo projekat ''Dokumentovanje, proučavanje, očuvanje, predstavljanje i korišćenje zbirke Herbarium Pancicianum'', koji je omogućio konzervaciju prvih 2.500 primeraka Pančićeve zbirke. Primerci su prebačeni u pH neutralni papir. Pričvršćeni su za osnovu na bazi bambusa i pamuka tračicama pausa, na čije ivice je nanet lepak za papir, na bazi PVA, rastvorljiv u vodi, pri čemu lepak nije nanošen na herbarske primerke. Fragmentisan materijal je pakovan u kovertice od pausa, koje su pričvršćene za osnovu, kao i biljke i etikete. Izuzetak su slučajevi kada su već postojale originalne koverte sa Pančićevim zapisima, koje su kao takve sačuvane.
28
dec

Obaveštenje


ZBOG PRAZNIKA
BOTANIČKA BAŠTA NEĆE RADITI ZA POSETIOCE
1. i 7. januara 2019. godine
Šta možete videti