Univerzitet u Beogradu - Biološki fakultet
Institut za botaniku i Botanička bašta „Jevremovac“

Herbarijum

Herbarijum Instituta za botaniku i Botaničke bašte "Jevremovac" broji preko 150 000 herbarskih listova i preko 300 000 eksikata preparovanih biljaka sakupljenih na području Balkanskog poluostrva kao i veliki broj eksikata dobijenih razmenom sa drugim zemljama u Evropi i Svetu. Zbirka pod nazivom HERBARIUM PANCICIANUM je najveća naučna i kulturna zaostavština Josifa Pančića koja se nalazi pod posebnim režimom obrade i čuvanja. Potiče iz 1860. godine kada je Pančić poklonio Velikoj školi u Beogradu svoju herbarsku zbirku koja je tada brojala 80 svežnjeva osušenih biljaka koje je sakupio na području Srema i Banata.