Univerzitet u Beogradu - Biološki fakultet
Institut za botaniku i Botanička bašta „Jevremovac“

Evropski vrt

Jedinstvena pejzažno - arhitektonska celina nazvana Evropski vrt, obuhvata 900 kvadratnih metara u okviru otvorenog prostora bašte. Projektovana je u heliocentričnom obliku koji na najpregledniji način omogućava posetiocima da upoznaju i prouče veliki broj pretežno zeljastih biljaka evropske flore.

Preko 500 različitih vrsta cvetnica, dikotiledone biljke (Magnoliopsida) se neguju i gaje na ovoj parceli, oplemenjujući pogled svakog posetioca bašte. Među mnogobrojnim vrstama nalaze se i izuzetno dekorativne ukrasne biljke koje rastu kao samonikle. Uživanje u predivnim mirisima posetiocima će priuštiti aromatične samonikle vrste poput lavande, ruzmarina, melise, a može se puno naučiti i o lekovitim, hranljivim ili otrovnim svojstvima biljaka, među kojima su čak mnoge retke i ugrožene vrste naše zemlje.

Posebno je značajno što je na ovaj način najpraktičnije predstavljeno nastavno gradivo većine botaničkih udžbenika koje učenicima i studentima, prvenstveno Biološkog fakulteta, olakšavaju izučavanje botaničkih predmeta.

U okviru evropskog vrta se pored biljaka nalaze i lepa umetnička dela, skulptura pauna i leptira -botaničke instalacije od varenog aluminijuma i zelenih puzavica čije su idejno rešenje kreirali članovi Udruženja likovnih umetnika Srbije, pokret “Topiary Art Trust”.