Univerzitet u Beogradu - Biološki fakultet
Institut za botaniku i Botanička bašta „Jevremovac“
Dešavanja
26
dec

''Dokumentovanje, proučavanje, očuvanje, predstavljanje i korišćenje zbirke Herbarium Pancicianum''

U Botaničkoj bašti "Jevremovac" se nalazi Herbarijum Univerziteta u Beogradu (BEOU), koji u okviru zbirke Herbarium Pancicianum čuva rezultat botaničkih aktivnosti Josifa Pančić, koja su trajala više od pola veka. Zbirka danas sadrži preko 15.400 herbarskih listova, a najveći deo zbirke se odnosi na floru Srbije.
Herbarium Pancicianum je najveća naučna, ali i kulturno-istorijska zaostavština Josifa Pančića. Svaki herbarski primerak, kao tačka u vremenu i prostoru za neku vrstu, sadrži kompleksne podatke fundamentalnog značaja, pa zbirka predstavlja i svojevrstan dokaz o promenama u vaskularnoj flori u poslednjih 150 godina i ukazuje na promene rasprostranjenja danas ugroženih, retkih i ranjivih vrsta.
Proces čuvanja biljnog mateijala u herbarijumskim zbirkama je započeo pre više stotina godina, pa se menjao i tip papira i način fiksiranja primeraka. Nekada je papir bio lošeg kvaliteta i vremenom bi se raspao, što bi izazvalo i oštećenje biljnog materijala koji je bio u njemu. Danas se za konzervaciju herbarskog materijala preporučuje pH neutralni papir, koji obezbeđuje efikasnije čuvanje herbarskih primeraka. Takođe, danas se preporučuje pH neutralni lepak, rastvorljiv u vodi, koji minimalizuje oštećivanje biljaka. Zbog toga bi stare primerke, kao što su oni u Pančićevoj kolekciji, trebalo konzervirati modernim metodama.
Ministarstvo kulture i informisanja je 2018. godine podržalo projekat ''Dokumentovanje, proučavanje, očuvanje, predstavljanje i korišćenje zbirke Herbarium Pancicianum'', koji je omogućio konzervaciju prvih 2.500 primeraka Pančićeve zbirke. Primerci su prebačeni u pH neutralni papir. Pričvršćeni su za osnovu na bazi bambusa i pamuka tračicama pausa, na čije ivice je nanet lepak za papir, na bazi PVA, rastvorljiv u vodi, pri čemu lepak nije nanošen na herbarske primerke. Fragmentisan materijal je pakovan u kovertice od pausa, koje su pričvršćene za osnovu, kao i biljke i etikete. Izuzetak su slučajevi kada su već postojale originalne koverte sa Pančićevim zapisima, koje su kao takve sačuvane.
14
feb

Botanička bašta "Jevremovac" će raditi regularno tokom praznika, od 9h do 16h.